šąšuotas

šąšuotas
šąšúotas, -a adj. (1) K, , FrnW966, NdŽ 1. SD1119, R300,304, , Sut, N, RtŽ, M, L, Rtr, Š, , Bsg, Sug šašais aptekęs: Visas šašúotas jų berniokas Dglš. Tep ir vaikščioja visa šašúota Žž. Kodė tavo tokia galva šašúota? Pkn. Kojom sutrauktom, šašúotom ganiau Klt. Atšildytas ir užsūdytas vanduo su druska sveiku yra daiktu šašuotai galvai IM1846,25. Sako karalius: – Pašaukit tą šašuotąjį sodo sargą BsMtI99(Brt). Rėčio negalima nešt ant galvos užsimovus: bus šašuota galva LTR(Ant). Kad vaikas nebūt šašuotas, tai moteriškė, būdama sunkybėj, neturi prijuostėj nešt javo LTR(Vs). | prk.: Lygiai kaip antai šašúots pavasario sniegas, kad jis pradeda tirpt, žiemos jau nedera keliui K.Donel.
šašúotai adv. K, .
2. niežų spuogais aptekęs: Šašuotas, niežuotas SD165, SD115. Šašuotas, alba niežuotas BB3Moz21,20. ^ Nekenčia kaip šašúoto – iš tolo šalinas Ėr. Šašuota avis visą bandą gadina . 3. Rud, Vdn šašligės pagautas: Šiemet bulbos labai šašúotos Lel. Bulvės gražios, nešašuotos, lygiais rausvais šonais .
◊ šašúota varlė̃ euf. rupūžė: Šašúotų varlių̃ labai bijau Dsn.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • šašuotas — šašúotas, šašúota bdv. Šašúota galva …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šašuota — šašúotas, šašúota bdv. Šašúota galva …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • dedervotas — dedervotas, a adj. (1) šašuotas, ruplėtas: Bulvės dedervotos Dr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krama — kramà scom. (2) LVII257 šašuotas žmogus, nušašėlis: Tas kramà dar bars mane! J. Tylėkiat jūs, krãmos! Šv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • niežuotas — niežuotas, a adj. (1) CI1110, K; SD115,358, R231 niežais aptekęs: Vaikas, kurs niežais aptekęs, nuniežęs, tas niežuotas J. Niežuotos rankos Rm. Šašuotas alba niežuotas BB3Moz21,20 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukramti — intr. aptekti kramais, šašais, nušašti: Nukramęs žmogus – kuris turi šašų, šašuotas Šv. Nukramęs kramučina J. Veidas ir rankos nukrãmusios, kad baisu ir žiūrėti Pln. Kaip neprausas nėkumet, teip ir y[ra] veidas nukramęs Vvr. Nukrãmęs kaip ubago …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušašėlis — nušãšėlis, ė smob. (1) K, J, Ps, Gs kas nušašęs, šašuotas: Tą nušãšėlį veskit pas daktarą Alk. Žiūrėk tu, nušašėli, kad man pristatytum tą savo sūnų BsPIII171. Nuparkėlis, nušašėlis Gdl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šašuotumas — šašuotùmas sm. (2) NdŽ; L605 → šašuotas 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šašėtas — šašėtas, a adj. (1) I šašuotas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”